[คลิปรายการ] ทั่วถิ่นแดนไทย : สุขแบบไทยที่บางแม่หม้าย จ.สุพรรณบุรี

(จองที่พักใน จ.สุพรรณบุรี)วิถีชีวิตแบบชาวไทยภาคกลาง ความสวยงามในวิถีถิ่นริมคลอง บ้านเรือนไทยมากกว่าร้อยหลัง ล้อมรอบด้วยธรรมชาติและบรรยากาศของชนบท ท้องทุ่ง และคลองบางแม่หม้ายอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มทางตอนใต้ของเมืองสุพรรณ ในเขตอำเภอบางปลาม้า

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านบางแม่หม้าย ล้วนส่งต่อเรื่องราวและความรู้ต่างๆ ผ่านการบอกเล่าถือเป็นโอกาสดีจะได้ไปเรียนรู้วิถีชนบทเมืองสุพรรณ ที่มีเรื่องราวเก่าแก่การถ่ายทอดความรู้ ในการหาอยู่หากินจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย ในช่วงเวลาพักไร่พักนา ชาวบ้านบางส่วนก็จัดกลุ่มทำไม้กวาดที่ทำจากใยของกาบมะพร้าว ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สร้างสรรค์จนเกิดไม้กวาดที่มีคุณค่าสวยงามและแข็งแรง มีอายุในการใช้งานที่ยาวนาน

ในเรื่องของการอนุรักษ์บ้านทรงไทยภาคกลาง ชาวบ้านก็ให้ความสำคัญ และพยายามที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่หมู่บ้านด้วยการเปิดบ้านต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์

วิถีชีวิตคนไทยภาคกลาง จากชุมชนที่เป็นเสมือนตัวแทนของพื้นที่ราบลุ่มหรือที่เรียกกันว่าอู่ข้าวอู่น้ำ เรื่องอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นก็มีให้ได้ไปลองชิมกัน ยิ่งเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ เพิ่มอรรถรสแห่งการท่องเที่ยววิถีไทยมากขึ้น

[คลิปรายการ] ทั่วถิ่นแดนไทย : สุขแบบไทยที่บางแม่หม้าย จ.สุพรรณบุรี


แสดงความคิดเห็น