เที่ยวไทยไม่ตกยุค : วิถีป่าชุมชน บ้านพุน้ำร้อน ปางอุ๋ง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปางอุ๋ง สุพรรณ หรือ”อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้กรุงเทพตั้งอยู่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (แผนที่การเดินทาง) ด้วยบรรยากาศที่ชี้ชวนให้ใครต่อใครอยากไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่ใกล้กรุง

(คลิปรายการ เที่ยวไทยไม่ตกยุค : วิถีป่าชุมชน บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี (6 พ.ค. 59) / ThaiPBS )
ภายใต้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน โดยแกนนำของพระครูวิสิฐสุวรรณคุณ เจ้าอาวาสวัดพุร้อน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การฟื้นฟูผ้าทอตีนจกของลาวคลั่ง และการสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุร้อน

ท่องเที่ยว ปางอุ๋ง สุพรรณ

โบว์ และรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุค จะพาคุณมาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่ อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง จังหวัดสุพรรณบุรี ในอีกมิติหนึ่งกับวิถีพึ่งตนเอง และการดูแลรักษาป่าไม้ในแบบวิถีป่าชุมชน

ท่องเที่ยว ปางอุ๋ง สุพรรณ วิถีชุมชน วัดน้ำพุร้อน
วิถีชุมชนวัดพุน้ำร้อน สุพรรณบุรี
ท่องเที่ยว ปางอุ๋ง สุพรรณ
ปางอุ๋ง อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง สุพรรณบุรี

ที่มา / รายการ เที่ยวไทยไม่ตกยุค Thai PBS

เที่ยวไทยไม่ตกยุค : ปางอุ๋ง สุพรรณ วิถีป่าชุมชน บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่องเที่ยว ปางอุ๋ง สุพรรณ วิถีชุมชน วัดน้ำพุร้อน
แผนที่การเดินทาง

จองที่พักในสุพรรณบุรี  | รีวิว | การเดินทาง

 

แสดงความคิดเห็น