ไปเที่ยวกัน! “งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560”

ทีมงาน #เที่ยวไหนดี ชวนเพื่อนๆไปเที่ยวงานช่วงต้นปี 2560 ไป ช็อป ชิม ชิล ดูยุทธหัตถี ที่งานนี้เลย งานดอนเจดีย์ ปี 2560 !!

รอบการแสดง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

(งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 และกำหนดรอบการแสดงยุทธหัตถี)
 

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560” ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม  – 1 กุมภาพันธ์ 2560   ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ (รอบการแสดงยุทธหัตถี)
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

(ภาพ ณ ตอนที่ยุทธหัตถียังใช้ช้างในการแสดง แต่ตอนนี้ไม่มีช้างแล้วเนื่องจาก พรบ.คุ้มครองสัตว์)

โดยในงานมีการแสดงแสงสีเสียงสงครามยุทธหัตถี โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้  และนิทรรศการย้อนยุคสำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบ 3 มิติ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี

 • พิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2559งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
 • สำหรับ งานดอนเจดีย์ ปี 2560 รูปแบบการจัดงาน ในช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ส่วนในช่วงเย็น มีการแสดงมหรสพ การแสดงวัฒนธรรมไทย และการแสดงแสงสีเสียงสงครามยุทธหัตถี ถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงการกระทำยุทธหัตถีเพื่อกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยจนสำเร็จ บนจอ LED ขนาดใหญ่ 40 เมตร และใช้เทคนิค 3 มิติ เพื่อให้เกิดความสมจริงมากที่สุด โดยในปีนี้ยังคงงดใช้ช้างและม้าจริง เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองสัตว์

งานดอนเจดีย์ ประจำปี 2560
ภาพบรรยากาศงาน อนุสรณ์ดอนเจดีย์ มุมสูงโดย http://www.facebook.com/ibomberpicture/(ภาพบรรยากาศงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ภาพถ่ายโดย http://www.facebook.com/ibomberpicture/)

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
(ภาพบรรยากาศงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ภาพถ่ายโดย http://www.facebook.com/isodafoto)
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เปิดเผยว่า ด้วยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้จัดให้มีการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 โดยผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่เกิดในปี พ.ศ. 2540 – 2545 และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นักศึกษาชาย และประเภทนักเรียน นักศึกษาหญิง สำหรับเพลงที่ใช้ในการประกวด เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จำนวน 1 เพลง และต้องเป็นเพลงภาษาไทยเท่านั้น

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมประกวดการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 สามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ฝ่ายจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0-3553-6058 โทรสาร 0-3553-6045 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th/suphanburi/ หรือทาง Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2560

 

1604544_580565628703444_1328507933_n

 

และไฮไลท์สำคัญคือการจัดแสดงนิทรรศการย้อนยุคสุพรรณบุรี ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งจะนำพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้บริเวณอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2502 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ซึ่งเป็นวันกระทำยุทธหัตถีของทุกปี เป็นวันถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ พร้อมกันนั้นทางจังหวัดได้จัดให้มีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ทุกปี

งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

โดยในปี 2559 นี้ งานดอนเจดีย์ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ 3 มิติ โดย ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีความตั้งใจในการสนองพระราชบัญญัติ ให้เกิดเป็นการปฏิบัติจริง จึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นำไปสู่การแสดงศึกยุทธหัตถีที่ไม่ใช้ช้างจริงในการแสดง แต่นำเสนอโดยใช้เทคนิคสมัยใหม่ในระบบ Multi Dimensions คือ มีทั้งการแสดงของนักแสดงจริงร่วม 700 ชีวิต เล่นฉากชนช้างยุทธหัตถี ร่วมกับจอภาพ LED ขนาดยักษ์ เกือบครึ่งสนามฟุตบอล สร้างภาพบนจอด้วยเทคนิค 3D Animation โดยสิ่งสำคัญคือ การสร้างช้างในจอให้ดูมีชีวิตเสมือนจริง ถ่ายทอดอากัปกิริยา การเคลื่อนไหวของช้าง ให้เคลื่อนไหวตามการแสดง แล้วไปตัดต่อเข้ากับการแสดงของนักแสดงจริงที่ถ่ายทำไว้ ใช้เทคนิค Computer Graphics ทำให้ดูเสมือนจริงแบบในภาพยนตร์ให้ดูเสมือนจริงแบบในภาพยนตร์

1795552_580510462042294_586000389_n

เมื่อปี 2559 ขั้นตอนในการทำแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลา ใช้เทคนิค ความเชี่ยวชาญอย่างสูง ภาพที่ออกมาจะทำให้ได้เห็นมิติ มุมมองที่แปลกใหม่ของการเคลื่อนไหว ให้อารมณ์การต่อสู้ที่ดุเดือด สมจริง ยิ่งใหญ่ โดยได้นักแสดงจากช่อง 3 มาร่วมถ่ายทำ ประกอบด้วย คุณโอม อัชชา นามปาน (หรือชื่อเดิม โฬม พัชฏะ นามปาน) รับบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้องสายไหม มณีรัตน์ ศรีจรูญ รับบทมณีจันทร์ คุณเจี๊ยบ พิจิตตรา สิริเวชชะ-พันธ์ รับบทพระพี่นางสุพรรณกัลยา และคุณไผ่ วิศรุต หิรัญบุศย์ รับบทพระมหาอุปราชา

1620851_581322605294413_368974205_n (1)

สำหรับการแสดงในครั้งนี้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงเทคนิค วิธีการแสดงแล้ว เนื้อหาการนำเสนอยังเต็มอารมณ์ มีทั้งฉากรบ ฉากรัก ฉากเศร้า ซึ้ง อารมณ์สะเทือนใจ ครบรส มีความพร้อมทั้งระบบแสง ระบบเสียง เอฟเฟกต์ บอมบ์ พลุ ดอกไม้ไฟ ไพโรเทคนิค ในระบบรอบทิศทาง ทำให้เกิดการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจ เสมือนนั่งชมอยู่กลางสมรภูมิศึก

1016282_580510845375589_907667555_n

รูปแบบของการแสดงที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์นั้น ได้มีเตรียมการไว้อย่างยิ่งใหญ่สวยงามทั้งระบบแสง สี เสียง และมีการปรับรูปแบบการแสดงยุทธหัตถี โดยไม่มีการนำช้างและม้า มาร่วมแสดงจริงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แต่ใช้เป็นกราฟิกเสมือนจริง มาเป็นส่วนประกอบของการแสดงแทน ด้วยเทคนิคใหม่ 3D Animation จัดแสดงแสง สี เสียง ยุทธหัตถี ด้วยจอภาพ LED ใหญ่สุดในเอเชีย

10395197_774709832622355_2037544484646255562_n

รอบการแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงและเสียงจะมีการแสดงมีดังนี้

การแสดงแสง เสียง “กฤษฎาภินิหาร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จำนวน 10 รอบ
เริ่มแสดงในเวลา 19.00 -20.15 น. เป็นต้นไป รอบการแสดงมี ดังนี้

 • วันที่ 18-19 มกราคม 2560
 • วันที่ 21-22 มกราคม 2560
 • วันที่ 26-29 มกราคม 2560
 • วันที่ 31 มกราคม 2560
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
 • บัตรราคา 100 บาททุกที่นั่ง (ไม่ระบุเลขที่นั่ง)
 • วันซ้อมใหญ่ (วันที่ 17 มกราคม 2559)

1622126_580510822042258_1918514856_n

ตารางการแสดงต่างๆ ณ เวทีศิลปวัฒนธรรม  งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ปี 2560 

 •  พ.18 ม.ค. 60 – การแสดงนาฎดนตรีคณะอดิเทพ ฟ้ารุ่ง ยอดรัก
 • พฤ.19 ม.ค. 60 – การประกวดสุนทรพจน์ด้วยสำเนียงเสียงเหน่อ ระดับประถมศึกษา และการแสดงดนตรีจาก ปจว.กรมทหารพรานที่ 14 กาญจนบุรี
 • ศ. 20 ม.ค. 60 การแสดงนาฏศิลปสุพรรณบุรี
 • ส. 21 ม.ค. 60 การแสดงเพลงอีแซว
 • อา. 22 ม.ค. 60 การแสดงจากโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
 • จ.-อ. 23-24 ม.ค. 60 การแสดงโขน
 • พ. 25 ม.ค. 60 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมรดกลูกทุ่งไทย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ (หญิง) รอบชิงชนะเลิศ
 • พฤ. 26 ม.ค. 60 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งมรกลูกทุ่งไทย (ชาย)
 • ศ. 27 ม.ค. 60 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)
 • ส. 28 ม.ค. 60 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)
 • อา. การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของ อบจ.สุพรรณบุรี
 • จ. 30 ม.ค. 60 การประกวดสุนทรพจน์ด้วยสำเนียงเสียงเหน่อระดับมัธยมศึกษา และการแสดงวงดนตรี ปจว.กรมทหารพรานที่ 14 กาญจนบุรี
 • อ. 31 ม.ค. 60 การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งของ อบจ. สุพรรณบุรี
 • พ. 1 ก.พ. 60 การแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี

งานดอนเจดีย์ ประจำปี 2560

งานดอนเจดีย์ ประจำปี 2560

มหรสพ ดนตรี งานดอนเจดีย์ ปี ๒๕๖๐

 • พุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐  สตริง พาราไดซ์ ฟรี
 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ลิเก พรเทพ ฟรี
 • วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ – ลิเก พรเทพ ฟรี
 • วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ -ธันวา ราศีธนู ฟรี
 • วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐- วงดนตรีหิน เหล็ก ไฟ ฟรี
 • วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐-พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ฟรี
 • วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐-ปีเตอร์ ท๊อบไลน์ ฟรี
 • วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ -ลาบานูน บัตร 100 บาท
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ – จ๊ะ อาร์สยาม ฟรี
 • วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ -เอกราช สุวรรณภูมิ ฟรี
 • วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ -ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ บัตร 100 บาท
 • วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ – มาลีฮวนนา บัตร 100 บาท
 • วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ – หนู มิเตอร์ ฟรี
 • วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ – แช่ม แช่มรัมย์ ฟรี
 • วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ลูกตาล อาร์สยาม ฟรี
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์
Rewriter : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5377
ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5867 , 0 3552 5880 , 0 3552 5863-4

ที่พักในจังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับใครที่กลัวกลับดึกสุพรรณบุรี ก็มีที่พัก โรงแรมมากมาย ลองเลือกดูได้จากที่นี่เลย

ไปเที่ยวกัน! “งานดอนเจดีย์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560”

ติดตามข่าวสารกดไลค์ที่เพจนี้เลย!

เห็นแบบนี้เราทีมงาน Tiewnaidee.com นำเสนอ Recommend ให้ไปเลย! ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยน่ะ!

 

แผนที่การเดินทางไปงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์


ที่มา :

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2559)

เตรียมพบ มิติใหม่ เทคนิค 3D Animation ศึกยุทธหัตถี ด้วยจอ LED ใหญ่สุดในเอเชีย ที่สุพรรณบุรี)

Photo by : IBOMBER Picture , iSoda Foto

แสดงความคิดเห็น