พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

สุพรรณบุรีเกมส์ – คลิปถ่ายทอดสดพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันที่ 19 มีนาคม 2559
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

คลิปย้อนหลังพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”


[1] การแสดงจาก Suphanburi Symphonic band – สุพรรณบุรีเกมส์

[2] การแสดงพิธีปิดชุดที่ 2 มิตรภาพซาบซึ้งใจ – สุพรรณบุรีเกมส์

[3] การแสดงพิธีปิดชุดที่ 4 ตราบฟ้าเรืองอนันต์ – สุพรรณบุรีเกมส์

[4] การแสดงพิธีปิดชุดที่ 5 มหัศจรรย์สุพรรณบุรีเกมส์

—————-

คลิปย้อนหลังพิธีเปิดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”


กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

17:00 น.การแสดงก่อนเวลา จาก SUPHANBURI SYMPHONIC BAND
การแปลตัวอักษรบนอัฒจันทร์
18:00 น. การแปลตัวอักษรบนอัฒจันทร์ การแปลตัวอักษรกลางสนาม
18:15 น. พิธีกรนำเข้าสู่งานและการต้อนรับประธานในพิธี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบสูจิบัตรแก่ ประธานในพิธี
18:20 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 1 “เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ”

18:30 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 2 “คืนวันศักดิ์ศรีการกีฬา”
• พิธีการและขบวนพาเหรด
• ขบวนคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
• ขบวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัด
• ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะเดินขึ้นสู่เวทีพิธีการ
• พิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเขา
• ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การแข่งขันฯ
• ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฯ พร้อมกล่าวเรียนเชิญ
• ประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนจัดการแข่งขันฯ
• ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขันฯ
• พิธีการเชิญธงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พร้อมธงจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นสู่ยอดเสา
• พิธีการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน
เวลา 19:30 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 3 “วันเวลาแห่งจินตนาการ”

เวลา 19:36 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 4 “ธ บันดาล แผ่นดินทอง”
เวลา 19:43 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 5 “ผองผู้กล้าสู่อนาคต”

เวลา 19:49 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 6 “เกียรติยศแห่งไฟฝัน”
พิธีการจุดไฟในกระถางคบเพลิง

เวลา 19:55 น. การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 7 “เรืองอนันต์สุพรรณบุรีเกมส์”

เวลา 20:00 น. ประธานในพิธีเดินทางกลับ
เสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ที่มา : suphanburigames.com

[mappress mapid=”9″]

สุพรรณบุรีเกมส์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 32

แสดงความคิดเห็น