100 Plus สุพรรณบุรี ปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 6 ไปให้ถึง ขอให้ทัน

เชิญชวนปั่นจักรยาน “100 Plus สุพรรณบุรีปั่นสไตล์เมืองเหน่อ ครั้งที่ 6 ไปให้ถึง ขอให้ทัน”
ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สถานที่จัดงาน สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เส้นทาง 112 กม. / 68 กม. หรือ 22 กม.
กำหนดการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 13.00น.

Read more