เชิญชวนเที่ยวงาน ประเพณีทิ้งกระจาด สุพรรณบุรี 2559

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี 2559
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2559
ทิ้งกระจาดดิน 28-31 สิงหาคม 2559
ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน)

จังหวัด สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนกำหนด
จัดงาน “ ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559” ในระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2559 และงานกระจาดดินจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2559 ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี 2559

ชมพิธีเปิดงานในวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี 2559

   พบกับขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองที่ยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่งแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย–จีน ที่หลากหลายชมขบวนแห่โคมไฟ พิธีลอยกระทง การปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรทองเล่นไฟ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ ฯลฯ

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี 2559

ชมพิธีเปิดงานในวันที่ 20 สิงหาคม 2559

เวลา 08.00 น. พบกับขบวนแห่อัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาซึ่งแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย–จีน ที่หลากหลาย ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี มายัง สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง

เวลา 20.00 น. ชมการแสดงมังกร สิงโต หน้าปะรำพิธี

21 สิงหาคม 2559

เวลา 18.00 น. ชมขบวนแห่โคมไฟ พิธีลอยกระทง การปล่อยนก ปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรพ่นน้ำ

22 สิงหาคม 2559

เวลา 15.00 น. ทิ้งกระจาด ให้ทาน

31 สิงหาคม 2559
15.00 น. ทำพิธีทิ้งกระจาดดิน

งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี 2559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.
035-535380
ททท.สุพรรณบุรี โทร.
035 -525880

ที่มา / www.tatsuphan.net

แสดงความคิดเห็น